Saturday, June 25, 2011

Warisan Kekayaan

Assalamualaikum

secara sedar tidak sedar, saya tidak pasti bahawa kebanyakan orang melayu di Malaysia tidak meninggalkan warisan harta untuk keluarga mereka ataupun hanya meninggalkan harta yang telah diwaris dari turun ke temurun.

Sedar tak bagaimana masyarakat cina menggunakan insurance demi untuk mewarisi kekayaan kelaurga? Untuk megnetahuan anda, masyarakat jepun sebagai contoh yang telah mempunyai perlindungan insurance adalah sebanyak 1000%. Manakala peratusan masyarakat Singapura yang mempunyai polisi insurance adalah sebanyak 200%. dan di US pula, diwajibkan semua rakyatnya mempunyai polisi insurance.

Kenapa kesedaran mereka terlampau tinggi untuk mendapatkan polisi insurance. Insurance ataupun takaful, bukan untuk diri mereka. Tetapi adalah untuk anak mereka, seperti mana yang telah dilakukan oleh atuk dan nenek moyang kita yang mencari harta dan mewarisi harta tersebut kepada kita, sebagai contoh emas dan tanah.

Mereka mencarum polisi insurance dengan harga yang tinggi, agar dapat anak-anak merka mendapat kekayaan daripada kematian mereka. Apa sebenarnya anak mereka, dapat. Kekayaan keluarga tersebut akan meningkat. Justeru, tanggungjawab seorang ibu dan ayah terlaksana.

Oleh itu, anak mereka yang mendapat nilai pampasan ada antara mereka sejumlah 1 juta atau lebih, akan menjadi seorang yang money freedom, iaitu bebas daripada masalah kewangan. Ataupun senang diberimakna duit yang berganda sendiri, tanpa usaha daripada diri mereka sendiri. Justeru mereka akan selamat daripada kemiskinan

Renungkan anak melayu


khairul anwar abu mansor
019 271 7006
prudential wealth planner

No comments: